Тәуекелдерді басқару жүйесі

Тәуекелдерді басқару жүйесі

Тәуекелдерді басқару жүйесі - Қадағалаушы кеңесі, «KAP Logistics» ЖШС Басшылығы, құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен жұмыскерлері, әрқайсысы өз деңгейлері бойынша Серіктестіктің қызметіне әсер етуі мүмкін ықтимал оқиғаларды анықтауға, сондай-ақ тәуекелдің қолайлы деңгейі шеңберінде оқиғаларды басқаруға қатысатын бірыңғай процеске біріктірілген өзара байланысты элементтер жиынтығы. Тәуекелдерді басқару жүйесіндегі негізгі құжаттар Тіркелім, тәуекелдер Картасы және тәуекел-тәбеті болып табылады.

Тәуекелдер тіркелімі - «KAP Logistics» ЖШС қызметінде кездесуі мүмкін тәуекелдер тізбесі. Өз кезегінде, тәуекелдер тізіліміндегі Тәуекелдер тізбесі стратегиялық, операциялық, қаржылық, құқықтық және инвестициялық тәуекелдерге жіктеледі.

Тәуекелдер картасы - «KAP Logistics» ЖШС тәуекелдеріне әсер ету шамасына және іске асыру ықтималдығына байланысты графикалық түрде көрсетіледі.

Тәуекел-тәбет - «KAP Logistics» ЖШС мақсаттарына қол жеткізу процесінде өзі үшін қолайлы деп есептейтін тәуекел дәрежесі.

 

Тәуекелдерді басқару қағидалары мен тәсілдері

«KAP Logistics» ЖШС тәуекелдерді басқарудың мынадай негізгі қағидаттары мен тәсілдерін айқындайды:

  • Тұтастық – ТБЖ-нің бөлінісінде «KAP Logistics» ЖШС пен филиалдарының жиынтық тәуекел элементтерін қарау;
  • – ТБЖ-не автономдап немесе даралап қарастыруға тыйым салу;
  • – тәуекелдерді басқару үшін нақты құрылымға ие кешенді жүйесі;
  • – тәуекелдерді объективті басқару, сенімді және өзекті ақпаратпен қатар жүру;
  • – тәуекелдерді басқару процесі тұрақты негізде жүзеге асырылады;
  • – тәуекелдерді басқару процесінде циклды негізде компоненттерінің қайталанатындығын білдіреді;